Sách về Thẩm định giá

Go down

Sách về Thẩm định giá

Post by Admin on Thu Aug 14, 2014 2:15 pm

Đây là cuốn The Appraisal of Real Estate của Viện Thẩm Định giá Canada do Giáo sư M. Magnan của Trường Đại Học Quebec Canada mang sang Việt Nam năm 2005 để hướng dẫn giảng dạy môn Thẩm Định giá trong các Trường Đại học. (Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội).
Sách gồm 26 chương, dày 633 trang, ấn hành năm 2004 gồm:
Chương 1: Bất động sản và thẩm định giá bất động sản      (trg 003 – 013)
Chương 2: Bản chất của giá trị.                                      (trg 014 – 027)
Chương 3: Nguyên tắc thẩm định giá.                              (trg 028 – 064)
Chương 4: Quy trình thẩm định giá.                                 (trg 065 – 083)
Chương 5: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.                (trg 084 – 110)
Chương 6: Quyền sở hữu và lợi tức.                                (trg 111 – 130)
Chương 7: Thu thập và phân tích thông tin.                     (trg 112 – 160)
Chương 8: Khu vực lân cận.                                          (trg 161 – 187)
Chương 9: Mô tả đất và khu vực.                                   (trg 188 – 206)
Chương 10: Mô tả công trình trên đất.                            (trg 207 – 238)
Chương 11: Các loại công trình và chức năng.                  (trg 239 – 263)
Chương 12: Phân tích cao nhất và tốt nhất.                    (trg 264 – 287)
Chương 13: Thẩm định đất trống.                                  (trg 288 – 300)
Chương 14: Phương pháp chi phí.                                  (trg 301 – 313)
Chương 15: Ước tính chi phí xây dựng.                           (trg 314 – 330)
Chương 16: Ước tính hao mòn tích luỹ.                           (trg 331 – 355)
Chương 17: Phương pháp so sánh trực tiếp.                    (trg 356 – 396)
Chương 18: Phương pháp vốn hoá thu nhập.                   (trg 397 – 416)
Chương 19: Ước tính thu nhập.                                     (trg 417 – 445)
Chương 20: Vốn hoá trực tiếp.                                     (trg 446 – 471)
Chương 21: Tỷ suất sinh lợi và ứng dụng.                       (trg 472 – 503)
Chương 22: Tỷ suất sinh lợi và ứng dụng (tt).                 (trg 504 – 541)
Chương 23: Chỉ báo giá trị                                           (trg 542 – 550)
Chương 24: Báo cáo thẩm định giá.                               (trg 551 – 576)
Chương 25: Tham khảo ý kiến.                                      (trg 578 – 605)
Chương 26: Xem xét kết quả thẩm định giá.                    (trg 606 – 633)
Tải về tại đây: http://upfile.vn/7TBCM5BmT-GQ/sach-tdg-rar.html
avatar
Admin
Admin

Posts : 44
Join date : 2014-03-11

View user profile http://ivc.com.vn

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum