Mức phí thẩm định hồ sơ thực vật biến đổi gen

Go down

Mức phí thẩm định hồ sơ thực vật biến đổi gen

Post by Admin on Thu Aug 14, 2014 1:57 pm

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có thể phải nộp phí thẩm định hồ sơ với mức 120 triệu đồng/1 hồ sơ thẩm định.
Đây là dự kiến của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định, thu phí có trách nhiệm tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi theo quy định.

Cơ quan thu phí được để lại 90% số tiền này trang trải chi phí cho công tác thẩm định và thu phí bao gồm: Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công tác thẩm định và thu phí; chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công tác thẩm định và thu phí; chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công tác thẩm định, thu phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện thẩm định và thu phí; chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác thẩm định và thu phí; chi phí tổ chức các cuộc họp thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…

Theo Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gien đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, có hiệu lực thi hành từ 10/3/2014, trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các sự kiện thực vật biến đổi gien phải được nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận trước khi tiếp tục sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.
" Thực vật biến đổi gien là thực vật, mẫu vật di truyền, sản phẩm trực tiếp của thực vật mang một hoặc nhiều gien mới được tạo ra bằng công nghệ ADN tái tổ hợp.
2 trường hợp phải đăng ký cấp Giấy xác nhận:
Thực vật biến đổi gien mang sự kiện chuyển gien đơn lẻ (single transformation event) là kết quả của quá trình chuyển một gien quy định một tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gien.
Thực vật biến đổi gien mang sự kiện chuyển gien tổ hợp (vector stacked transformation event) là kết quả của quá trình chuyển từ hai hoặc nhiều gien quy định một hoặc nhiều tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gien."
<Theo baodientu.chinhphu.vn>
avatar
Admin
Admin

Posts : 44
Join date : 2014-03-11

View user profile http://ivc.com.vn

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum