Hà Nội: Chuẩn bị thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

Go down

Hà Nội: Chuẩn bị thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

Post by Admin on Thu Mar 26, 2015 1:14 pm

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình UBND TP quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai một cấp) trước ngày 25/3/2015.
UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án VLAP TP Hà Nội, UBND các huyện: Đan Phượng, Ứng Hòa, Quốc Oai tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành các gói thầu dịch vụ kỹ thuật của dự án VLAP (dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai) theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý đất đai.
Trước đó, Tổng cục Quản lý đất đai có văn bản số 1910/TCQLĐĐ, trong đó, đề nghị UBND TP Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án VLAP tỉnh rà soát các gói thầu dịch vụ kỹ thuật, phân loại, đánh giá đúng hiện trạng của từng gói thầu để có kế hoạch, biện pháp xử lý cụ thể đảm bảo tất cả các gói thầu đều hoàn thành, đóng gói, thanh lý trước 30/6/2015 và có cam kết hoàn thành gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 20/03/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Tập trung nhân lực và thời gian, tăng cường đôn đốc phối hợp với các nhà thầu để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ kê khai đăng ký, ký và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Chỉ đạo rà soát các trường hợp còn vướng mắc chưa kê khai, đăng ký và chưa cấp giấy chứng nhận để có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ để nâng cao kết quả cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Tiếp tục kiện toàn các Văn phòng đăng ký đất đai để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tại địa phương, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, khai thác có hiệu quả sản phẩm của dự án
Theo hanoimoi.com.vn
avatar
Admin
Admin

Posts : 44
Join date : 2014-03-11

View user profile http://ivc.com.vn

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum